24.11.2018 நாகை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

Share this

கன மழை காரணமாக நாளை 24.11.2018 சனிக்கிழமை நாகை மாவட்டம் முழுதும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என அறிவித்துள்ளஅறிவித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்..

Leave your comment
Comment
Name
Email