ஏன் கேட்கிறோம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம்?

8 thoughts on “ஏன் கேட்கிறோம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம்?

  1. என்றோ நடந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு..இன்னும் நிறைவேறாமல் இருக்கிறது..மக்களும் ஆட்சியாளர்களும் இதற்கு பொறுப்பு..! விரைவில் பிறக்கும் புதிய மாவட்டமாக..🔥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *