இன்றைய தங்கம், விலை நிலவரம்

Gold Rate Table @ Chennai for 10 Gram

Date22 carat24 carat
Dec 26, 2020₹47,300 ( 90 )
₹51,600 ( 20 )
Dec 25, 2020₹47,210 ( 10 )
₹51,580 ( 10 )
Dec 24, 2020₹47,200 ( 70 )
₹51,570 ( 160 )
Dec 23, 2020₹47,260 ( 10 )
₹51,670 ( 110 )
Dec 22, 2020₹47,250 ( -440 )
₹51,560 ( -470 )
Dec 21, 2020
₹47,450 ( 0 )
₹51,770 ( 10 )
Dec 20, 2020₹47,450 ( 10 )
₹51,760 ( 10 )
Dec 19, 2020₹47,210 ( 10 )
₹51,510 ( 10 )
Dec 18, 2020₹46,950 ( 0 )
₹51,230 ( 10 )
Dec 17, 2020₹46,890 ( 10 ) ₹51,160 ( 10 )
Dec 16, 2020₹46,540 ( 10 )
₹50,740 ( 10 )
Dec 15, 2020₹46,120 ( 10 )
₹50,320 ( 10 )
Dec 14, 2020₹46,110 ( -470 )
₹50,310 ( -500 )
Dec 13, 2020₹46,580 ( 10 )
₹50,810 ( 7 )
Dec 12, 2020₹46,330 ( 10 )
₹50,540 ( 10 )
Dec 11, 2020₹46,230 ( 10 )
₹50,430 ( 10 )
Dec 10, 2020₹46,840 ( 0 )
₹51,110 ( 10 )
Dec 9, 2020₹46,840 ( -240 )
₹51,100 ( -260 )
Dec 8, 2020
₹46,370 ( 10 )
₹50,574 ( -216 )
Dec 7, 2020
₹46,360 ( -170 )₹50,790 ( 30 )
Dec 6, 2020
₹46,530 ( 10 )
₹50,760 ( 10 )
Dec 05, 2020₹46,570 ( 10 )
₹50,800 ( 10 )
Dec 04, 2020₹46,560 ( 0 )
₹50,790 ( 10 )
Dec 03, 2020₹46,120 ( 10 )
₹50,310 ( 10 )
Dec 02,2020
₹45,270 ( 10 )
₹49,390 ( 10 )
Dec 01,2020
₹45,200 ( 10 )
₹49,310 ( 10 )
Nov 30,2020
₹45,240 ( -510 )
₹49,352 ( -558 )
Nov 29,2020
₹45,750 ( 10 )
₹49,910 ( 10 )
Nov 28,2020
₹45,740 ( -150 )
₹49,900 ( -150 )
Nov 27,2020
46,140 ( 10 )
50,320 ( 10 )
Nov 26,2020
46,130 ( -10 )
50,310 ( -10 )
Nov 25,2020
46,140 ( -260 )
50,320 ( -300 )
Nov 24,2020
46,400 ( -1120 )
₹50,620 ( -1220 )
Nov 23,2020
₹51,990 ( 10 )
₹52,000 ( 10 )
Nov 22,2020
₹47,610 ( 10 ) ₹51,990 ( 10 )
Nov 21,2020
₹47,400 ( -50 )
₹51,780 ( -50 )
Nov 20,2020
₹47,400 ( -70 )
₹51,780 ( -70 )
Nov 19,2020
₹38,272
₹41,776
Nov 18, 2020
₹47,840 ( -170 )
₹52,220 ( -170 )
Nov 17, 2020
₹48,010 ( -200 )
₹52,390 ( -200 )
Nov 16, 2020
₹48,210 ( 370 )
₹52,590 ( 540 )
Nov 15, 2020
₹47,840 ( 10 )
₹52,050 ( -100 )
Nov 14, 2020
₹47,830 ( -50 )
₹52,150 ( -50 )
Nov 13, 2020
₹47,880 ( 270 )
₹52,200 ( 270 )
Nov 12, 2020
47,650
₹51,980 ( 10 )
Nov 11, 2020
₹47,810 ( 10 )
₹52,140 ( 10 )
Nov 10, 2020
₹49,220 ( 0 )
₹53,390 ( 10 )
Nov 9, 2020₹48,860 ( 10 )
₹53,170 ( 10 )
Nov 8, 2020₹48,850 ( 10 )
₹53,160 ( 10 )
Nov 7, 2020₹48,840 ( 170 )
₹53,150 ( 170 )
Nov 6, 2020₹48,670 ( 570 )
₹52,980 ( 520 )
Nov 5, 2020₹48,100 ( 80 )
₹52,460 ( 80 )
Nov 4, 2020₹47,710 ( 10 )
₹52,040 ( 10 )
Nov 3, 2020₹47,600 ( 10 )
₹51,930 ( 10 )
Nov 1, 2020₹47,610 ( 10 )
₹51,940 ( 10 )
Nov 2, 2020₹47,620 ( 10 )
₹51,950 ( 10 )
Oct 1, 2020

₹48,350 ( 10 )

₹52,740 ( 10 )

Oct 2, 2020

₹48,260 ( 10 )

₹52,650 ( 10 )
Oct 3, 2020
₹48,380 ( 10 )

₹52,770 ( 10 )

Oct 4, 2020
₹48,510 ( 10 )

₹52,910 ( 10 )

Oct 5, 2020
₹48,520 ( 10 )

₹52,920 ( 10 )

Oct 6, 2020
₹48,030 ( 10 ) ₹52,390 ( 10 )
Oct 7,2020
₹48,060 ( 10 )

₹52,420 ( 10 )

Oct 8, 2020

₹48,000 ( -50 )

₹52,360 ( -50 )

Oct 9, 2020
₹48,010 ( 10 )

₹52,370 ( 10 )

Oct 10, 2020 ₹48,430 ( 10 )

₹52,830 ( 10 )

Oct 11, 2020₹48,820 ( 10 ) ₹53,250 ( 10 )
Oct 12, 2020₹48,830 ( 10 ) ₹53,260 ( 10 )

Oct 13, 2020₹48,880 ( 10 )

l
₹53,320 ( 10 )
Oct 14, 2020₹48,660 ( 10 )
₹53,100 ( 10 )

Oct 15, 2020₹48,350 ( -10 ) ₹52,750 ( -40 )
Oct 16, 2020₹48,530 ( 180 ) ₹52,940 ( 190 )
Oct 17, 2020₹48,540 ( 10 ) ₹52,950 ( 10 )
Oct 18, 2020₹46,810 ( 10 )

₹51,060 ( 10 )
Oct 19, 2020₹46,820 ( 10 )

₹51,070 ( 10 )

R
Oct 20, 2020

₹47,100 ( 10 )
₹51,740 ( 10 )

Oct 21, 2020
₹46,710 ( 10 )

₹50,960 ( 10 )
Oct 22, 2020
₹47,200 ( 150 )

₹51,490 ( 160 )

Oct 23, 2020
₹47,210 ( 10 ) ₹51,500 ( 10 )
Oct 24, 2020 ₹47,210 ( 10 ) ₹51,500 ( 10 )
Oct 25, 2020 ₹47,220 ( 110 )

₹51,510 ( 240 )

Oct 26, 2020 ₹47,230 ( 10 )
₹51,410 ( -100 )
Oct 27, 2020 ₹47,240 ( 10 )
₹51,420 ( 10 )

Oct 28, 2020 ₹47,570 ( 10 )

₹51,890 ( 10 )

Oct 31, 2020₹47,350 ( 10 )

₹51,650 ( 10 )
Sep 9, 2020

₹49,090 ( 240 )

₹53,550 ( 260 )
Sep 10, 2020₹49,250 ( 160 )

₹53,720 ( 170 )

Sep 11, 2020

₹48,980 ( -270 )

₹53,430 ( -290 )

Sep 12, 2020

₹48,900 ( -80 )

₹53,350 ( -80 )

Sep 13, 2020

₹48,910 ( 10 )

₹53,350 ( 0 )

Sep 14, 2020

₹49,070 ( 160 )

₹53,530 ( 180 )

Sep 15, 2020

₹49,520 ( 450 )

₹54,020 ( 490 )

Sep 16, 2020

₹49,450 ( -70 )

₹53,950 ( -70 )

Sep 17, 2020

₹49,090 ( -360 )

₹53,550 ( -400 )

Sep 18, 2020

₹49,370 ( 280 )

₹53,850 ( 300 )

Sep 19, 2020

₹49,580 ( 210 )

₹54,060 ( 210 )

Sep 20, 2020₹49,590 ( 10 )₹54,070 ( 10 )
Sep 21, 2020₹49,340 ( -250 )

₹53,820 ( -250 )

Sep 22, 2020₹49,350 ( 10 )

₹53,830 ( 10 )

Sep 23, 2020₹48,810 ( 10 )

₹53,240 ( 10 )

Sep 24, 2020₹48,110 ( 10 )

₹52,480 ( 10 )

Sep 25, 2020₹47,560 ( 10 )
₹51,880 ( 10 )

Sep 26, 2020₹48,060 ( 10 )

₹52,380 ( 10 )

Sep 27, 2020₹47,810 ( 10 )

₹52,150 ( 10 )

Sep 28, 2020₹47,820 ( 10 )
₹52,160 ( 10 )

Sep 29, 2020₹47,710 ( 10 )

₹52,050 ( 10 )

Sep 30, 2020₹48,170 ( 10 ) ₹53,540 ( 10 )
Oct 29, 2020 ₹47,740 ( 10 )

52,070 ( 10

Oct 30, 2020 ₹47,420 ( 10 )

51,730 ( 10 )

More News

வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டால் புகாரளிக்க தொலைபேசி எண்கள் அறிவிப்பு

admin See author's posts

வேலைவாய்ப்பு: தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலையில் பணி!

admin See author's posts

இணையவழி பணப் பரிவர்த்தனையில் ஏற்படும் திடீர் தடைகளை களைய தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்- அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல்

admin See author's posts

வன்னியர்கள் வாழ்வில் இனி வசந்தம் வீசும்- டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை

admin See author's posts

மயிலாடுதுறை நீடூரில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம்

admin See author's posts

தமிழகத்திற்கு ஏப்ரல் 6ல் தேர்தல்; தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு

admin See author's posts

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு

admin See author's posts

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிப்பு!

admin See author's posts

கூட்டுறவு வங்கிகளில் மகளிர் சுயஉதவிக்குழுக்கள் பெற்ற கடன் தள்ளுபடி!: முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு..!!

admin See author's posts

மயிலாடுதுறையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம்.

admin See author's posts