காங்கிரஸ் – 252232

அதிமுக -116738

பாமக – 84431

நாம் தமிழர்- 59792