காங்கிரஸ் – 1,73,893

அதிமுக – 83,835

பாமக – 61,417

நாம் தமிழர்- 41,340

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சுதா 90,058 வாக்குகள் முன்னிலை