கடந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு -2, 2ஏ (நேர்முகத் தேர்வு பதவிகள் மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான தேர்வு நடைபெற்றது .

இதில் குரூப் 2 நேர்முகத் தேர்வு கொண்ட பணியிடங்களுக்கான முடிவுகள் கடந்த ஜனவரியில் வெளியான நிலையில், நேர்முகத் தேர்வு கொண்ட5,990 பணியிடங்களுக்கான குரூப் 2ஏ தேர்வு முடிவுகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணயம் வெளியிட்டுள்ளது.